Jelenlegi hely

Kréta - e-ügyintézési rendszer bevezetése

Tisztelt Szülők!

Intézményünk részt vesz a KRÉTA elektronikus ügyintézési rendszer (e-Ügyintézés) pilot programjában, mely lehetővé teszi 2018. november elsejétől annak megismerését. Az elektronikus ügyintézés a szülők mindennapos iskolával kapcsolatos ügyintézését segíti olymódon, hogy az eddig papír alapon benyújtott dokumentumokat, az e-naplón keresztül elektronikus formában is elküldhetik iskolánkba! (Ez az ügyintézési forma a 2019-es naptári évben bevezetésre kerül országosan is.)

Mik ezek a dokumentumok?

 1. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
 2. Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
 3. Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
 4. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
 5. Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
 6. Kiiratkoztatás a köznevelésből,
 7. Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
 8. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
 9. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
 10. Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,
 11. Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
 12. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Az új funkció megismeréséhez elektronikus tananyagok állnak rendelkezésre, melyek áttekintésével könnyen elsajátíthatóvá válik az ügyintézés.

A tananyagok elérhetősége a következő linken lehetséges: https://eugyintezes.e-kreta.hu/info

Sok sikert kívánunk az e-ügyintézés rejtelmeihez!