Jelenlegi hely

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN EFOP 3.2.3-17

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉS

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN EFOP 3.2.3-17

 

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt megvalósításának iskolánk is részese lett.

Támogatási adatok

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben

Pályázó:

Nagykanizsai Tankerületi Központ

Projekt megnevezése:

Digitális környezet fejlesztése a Nagykanizsai Tankerületi Központ Intézményeiben

Megítélt összeg:

110 000 000 Ft

Támogatás aránya:

100%

Forrás:

ESZA

Megvalósítás kezdete:

2018.01. 01.

Megvalósítás vége:

2020. 12. 31.

 

 A projekt rövid összefoglalása

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának alapja az a felismerés, hogy a digitális átalakulás elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A felnövekvő nemzedék munkaerő-piaci esélyei szempontjából elkerülhetetlen az oktatási rendszer mielőbbi digitalizálása, amely megalapozza a magyar fiatalok esélyeit az európai munkaerőpiacon, valamint meghatározza szerepüket a magyar nemzetgazdaságban és a nemzetközi versenyben. A digitális kompetenciák fejlesztését már a köznevelésben el kell kezdeni, és gyakorlatilag soha nem szabad abbahagyni.

 

Az egész életen át tartó tanulás éppen a digitális ismeretek vonatkozásában nyeri el legteljesebb jelentését. A fejlesztés célja, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre. A pályázat tartalmi elemeihez kapcsolódóan elvárás a pedagógusokkal szemben digitális módszertani kultúrájuk bővítése olyan technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását, problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánja meg. A projekt beavatkozási területei: fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok, oktatási intézmények eszközellátottságának javítása (eszközlista alapján); digitális módszertani programcsomagok adaptálása, programcsomagokhoz kapcsolódóan 40 fő továbbképzése valamint intézményi digitális tartalomfejlesztés, annak beépülése a pedagógiai programokba. Az infrastrukturális fejlesztés a programban részt nem vevő diákok számára is elérhetővé válik, az SNI-s. BTM-s tanulók bevonása, megsegítése révén érvényesülnek az esélyegyenlőségi szempontok.

A projektbe a tankerület négy intézménye kapcsolódik be:

·         Dr. Mező Ferenc Gimnázium

·         Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

·         Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola

 

Intézményünk fejlesztései, vállalásai a projektben: (csak a legfontosabbak)

1.      Választott kompetenciaterület, tartalmi fejlesztés leírása

2.      Képzések, azokon résztvevők száma

3.      Bevonásra kerülő csoportok

4.      Eszközbeszerzések

5.      Fenntarthatósági vállalások